Domača stran2023-02-23T12:32:48+01:00

Mobilnostni načrti

Skupinski prevoz na delo

Usposabljanja

za podjetja

Certifikat za

trajnostno mobilnost

Priporočila za

strateške usmeritve

O projektu

Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost je namenjen upravljanju trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa v Ljubljani in okolici. Z namenom zmanjšanja količine prometa in emisij bodo v okviru projekta za izbrane ustanove, ki ustvarjajo veliko prometa, denimo Univerzitetni klinični center Ljubljana in območje BTC, izdelani mobilnostni načrti, ki z različnimi ukrepi optimizirajo parkiranje in spodbujajo uporabo trajnostnih načinov potovanj pri zaposlenih.

Kot nova alternativa prihoda na delovno mesto iz domačega naslova bo preizkušen skupinski dinamični prevoz. Vzpostavljen bo tudi Certifikat za trajnostno mobilnost in pripravljena priporočila za strateške usmeritve.

Projekt SmartMOVE: Pametne rešitve za trajnostno mobilnost je namenjen upravljanju trajnostne mobilnosti na lokacijah z veliko prometa v Ljubljani in okolici. Z namenom zmanjšanja količine prometa in emisij bodo v okviru projekta za izbrane ustanove, ki ustvarjajo veliko prometa, denimo Univerzitetni klinični center Ljubljana in območje BTC, izdelani mobilnostni načrti, ki z različnimi ukrepi optimizirajo parkiranje in spodbujajo uporabo trajnostnih načinov potovanj pri zaposlenih.

Kot nova alternativa prihoda na delovno mesto iz domačega naslova bo preizkušen skupinski dinamični prevoz. Vzpostavljen bo tudi Certifikat za trajnostno mobilnost in pripravljena priporočila za strateške usmeritve.

Partnerji projekta

Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP v višini 1.609.166,79 EUR.
Namen projekta je blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje. Trajanje projekta: 1. maj 2022 – 30. april 2024.
Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.

Go to Top