povezave za brezplačne prevoze_SmartMOVE

V okviru projekta SmartMOVE bo kot inovativna rešitev za zmanjševanje gostote prometa in z njim povezanih negativnih učinkov razvita in pilotno preizkušena povsem nova trajnostna oblika prevoza na delo – dinamični skupinski prevoz s kombijem.

V prestolnico se dnevno na delo pripelje kar 120.000 ljudi. Pri zasledovanju cilja znižanja emisij je skupina vozačev iz krajev, iz katerih javni potniški promet ne zagotavlja učinkovitih povezav ali pa so kapacitete premajhne, zelo relevantna in je zanjo potrebno iskati privlačne alternative osebnemu vozilu. V okviru projekta bo preizkušeno ali se lahko dinamični skupinski prevoz s kombijem dovolj približa udobju, hitrosti in fleksibilnosti lastnega prevoza na delo in pritegne vsaj nekaj odstotkov ljudi, ki se sami z lastnim vozilom vozijo na delo, k spremembi svoje potovalne izbire.

Komu so prevozi namenjeni?

Organiziran brezplačni prevoz s kombijem z 8 oseb bo na voljo vsem, ki se vozijo na delovno mesto iz Kranja, Kamnika, Domžal, Radomelj, Komende, Mengša ali Trzina do območja UKC Ljubljana in BTC.


Kdaj bodo prevozi potekali?

Vsak dan od 1. februarja do 30. aprila 2023.


Kako se lahko prijavite?

Na prevoze se lahko prijavite do vključno 20. januarja 2023 oz. do zapolnitve prostih mest, in sicer preko obrazca na: www.goopti.com/gremoskupaj/prijava/.

Po 20. februarju bodo prijave možne samo na prosta mesta ob že določenih terminih in povezavah.


Kaj nudijo prevozi ‘Gremo skupaj’?

  • Udoben skupinski prevoz na delo iz domačega kraja s profesionalnimi vozniki – tudi v povsem novih električnih kombijih – v času, prilagojenem vašemu urniku.
  • Prihranek do 170 € vsak mesec.
  • Sproščeno vožnjo na delo brez zapletov in stroškov pri parkiranju.
  • Okolju prijazno alternativo osebnemu avtomobilu, pri kateri prihranite do 70 % emisij.
  • Brezplačno, brez obveznosti in brez stresa!

Dinamični skupinski prevoz s kombijem kot novo obliko prevoza na delo koordinira projektni partner GoOpti d.o.o. Pozitivna izkušnja uporabnikov bo lahko osnova za razvoj izboljšane, trajne modalitete prevoza, ki se bo lahko približala ceni javnega prevoza.

Prevozi so v celoti financirani s strani projekta SmartMOVE, ki ga ob slovenski soudeležbi financira Finančni mehanizem Evropskega gospodarskega prostora 2014-2021. Več informacij o prevozih najdete na www.gremoskupaj.si.