Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije RRA LUR je v sodelovanju z BSC Kranj med 23. in 25. majem 2023 gostila partnerje projekta ReMOBIL iz regije Viken ter Raziskovalni inštitut Nordland (NRI) kot partnerja projekta SmartMOVE. Dogodek s plenarnim delom sestankov obeh projektov in ogledi dobrih praks se je ob sodelovanju lokalnih akterjev odvijal v Bohinju, na Bledu, v Kranju in Ljubljani.

Prvi dan obiska je bil namenjen plenarnemu delu ločenih sestankov projektov ReMOBIL in SmartMOVE in pregledu dosedanjih projektnih aktivnosti za pripravo nadaljnjih projektnih vsebin. Partnerji projekta SmartMOVE so opredelili ključna izhodišča za spremembo potovalnih navad zaposlenih, sestanek projekta ReMOBIL pa se je osredotočal na ključne projekte s področja okolja, prostora in infrastrukture v partnerskih regijah, s poudarkom na orisu dobrih praks iz različnih regij. Poseben razmislek je bil namenjen področju (trajnostne) mobilnosti in prostorskega načrtovanja v Mariboru, poleg tega pa uvajanju javnega prevoza na Pohorju ter povezovanja potniškega prometa in kolesarskih turističnih produktov na Koroškem in Gorenjskem.

Naslednjega dne je sledil terenski ogled dobrih praks urejanja prometa v lokalnih okoljih na Gorenjskem. Klemen Langus iz Turizma Bohinj je v Centru Bohinjka predstavil izzive in ukrepe za usmerjanje turističnih prometnih tokov, s katerimi želijo lokalnemu prebivalstvu povrniti kakovost bivanja. Na Bledu je partnerje pozdravil župan Anton MežanRomana Purkart iz Turizma Bled pa je pojasnila, kakšne možnosti za potovanje z javnim potniškim prometom imajo obiskovalci Bleda in zaledja. V Kranju, v Kovačnici, je Jaka Hrastnik iz AMZS predstavil aplikacijo NOMO, mag. Tomaž Lanišek iz Mestne občine Kranj pa je zbranim pojasnil prizadevanja na področju trajnostne mobilnosti v sklopu misije 100 podnebno nevtralnih in pametnih mest do leta 2030.

Zadnji dan srečanja so se partnerji obeh projektov udeležili študijske ture po LjubljaniKlemen Gostič iz RRA LUR je predstavil stanje pred in po prometni obnovi centra Ljubljane. Stanje glavne avtobusne in železniške postaje in Masarykove ceste smo partnerji primerjali z maketo načrtovanega projekta nove avtobusne in železniške postaje v Mestni hiši. V nadaljevanju je potekalo srečanje s predstavniki Direktorata za prometno politiko iz Ministrstva za okolje, podnebje in energijo, ki so norveškim partnerjem predstavili Strategijo razvoja prometa v Republiki Sloveniji do leta 2030 in Zakon o upravljanju javnega potniškega prometa, Zakon o celovitem načrtovanju prometa, Mobilnost na alternativna goriva v javnem prometu in Kolesarsko strategijo Slovenije.

Partnerji iz Sveta okrožja Viken so v refleksiji na tridnevni obisk gorenjske in ljubljanske urbane regije poudarili, da jih je med drugim navdušilo: načrtovanje trajnostne mobilnosti na podeželju, natančneje na območju TNP in integrirane cene javnega avtobusnega prevoza v paket turističnih storitev, saj se tudi sami soočajo s tovrstnim izzivom ter načrtovanje centraliziranega pridobivanja podatkov o storitvah, prihodih in odhodih ter zasedenosti medkrajevnega javnega potniškega prevoza za pripravo aplikacije, ki bo omogočala tudi nakup kart za prevoz z javnim potniškim prevozom. V mestnem središču Ljubljane so prepoznali nekatere prenosljive prakse urejanja mestnih središč, hkrati pa predlagali nekatere izboljšave za optimizacijo in večjo uporabnost sistema javnega potniškega prometa v MOL in širše.