V sklopu projekta SmartMOVE bo izdelanih pet mobilnostnih načrtov za izbrane ustanove, podjetja ali območja, ki v prestolnici generirajo zgoščen promet ali pa je trajnostna mobilnost za območje še posebej pomembna.

Mobilnostni načrt je dokument, ki omogoča aktivno urejanje dostopnosti in optimizacijo parkiranja z uporabo ukrepov, ki spodbujajo trajnostno mobilnost in na pozitiven način ozaveščajo uporabnike, prebivalce in zaposlene o razponu možnosti in učinkih uporabe različnih prevoznih možnosti za njihovo lokacijo dela.

Za izdelavo mobilnostnega načrta so bili izbrani Univerzitetni klinični center Ljubljana kot največji delodajalec v Sloveniji, nakupovalno območje BTC, IKEA Slovenija, d.o.o. ter Studio Moderna, d.o.o., kot območje zaščitene naravne dediščine ob največjem urbanem območju v Sloveniji pa je vključeno tudi območje Krajinskega parka Ljubljansko barje.

Vsak izmed načrtov bo upošteval posebnosti posameznega prometnega stičišča ter potrebe in interese zaposlenih in podpornega osebja. Za ta namen je potreben vključujoč pristop, predhodna temeljita analiza potreb, anketiranje ter posveti s fokusnimi skupinami in predstavniki delodajalcev. Končni mobilnostni načrti zajemajo posebnosti območja in specifike ustanove, sledijo pa načelom celostne obravnave mobilnosti, trajnostnega pristopa in medsebojnega sodelovanja.