En ključnih ciljev projekta SmartMOVE je vpeljava in promocija trajnostne mobilnosti v podjetjih in organizacijah. Z namenom opolnomočenja delodajalcev in zaposlenih za konkretno ukrepanje ter ozaveščanje o pomenu in oblikah trajnostne mobilnosti na korporativni ravni bo v okviru projekta zasnovan tudi certifikat trajnostne mobilnosti SmartMOVE.

Certifikat bo moč pridobiti na osnovi trajnostnega upravljanja z mobilnostjo na ravni zaposlenih. Koncept certifikata bo zgrajen okrog sistema kriterijev, s katerimi bo možno oceniti ustreznost sedanjega transportnega ustroja organizacije ter učinke možnih ali udejanjenih sprememb. Za razvoj metodologije certifikata trajnostne mobilnosti SmartMOVE je odgovorna delovna skupina na Odseku za tehnologije znanja na Inštitutu Jožefa Stefana.

Certificiranje predstavlja orodje za učinkovit obrat k trajnostni mobilnosti, hkrati pa je simbolni vzvod, s katerim se podjetja lahko opredelijo kot trajnostno naravnana. Podjetja s certifikatom SmartMOVE pridobijo status odgovornega podjetja in lahko izpostavijo svojo zavezo k boljšemu jutri.

  • 1
    ANALIZA STANJA
    DS: Certifikat trajnostne mobilnosti SmartMOVE
    Avtor: Inštitut Jožefa Stefana
    September 2022