Projekt SmartMOVE sofinancirajo Islandija, Lihtenštajn in Norveška s sredstvi Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 in s sredstvi pripadajoče slovenske udeležbe v okviru programa Blaženje podnebnih sprememb in prilagajanje nanje.

100 % sofinanciranje Finančnega mehanizma EGP 2014–2021 s slovensko soudeležbo
Skupna vrednost projekta: 1.609.166,79 EUR
Vrednost projekta za RRA LUR: 774.157,25 EUR
Trajanje projekta: 1. maj 2022 – 30. april 2024

Sodelujemo skupaj za zeleno, konkurenčno in vključujočo Evropo.