CIKEL BREZPLAČNIH IZOBRAŽEVANJ ZA DELODAJALCE IN ZAPOSLENE

Kaj lahko storite delodajalci in zaposleni za doseganje bolj trajnostne mobilnosti? V ciklu brezplačnih izobraževanj bodo strokovnjaki z različnih področij na zanimiv in vključujoč način ter z video prikazi primerov predstavili ključne teme in možnosti, ki jih imate delodajalci in zaposleni, da pripomorete k bolj trajnostni mobilnosti in dosežete ugodne učinke ne le za vas, temveč tudi za skupnost in okolje.

Izvedeni so bili štirje uspešni webinarji, v januarju pa cikel zaključujemo z izobraževanjem v živo:

17. 01. 2024: Dobre prakse in izkušnje upravljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih in ustanovah

Na izobraževanju bodo s strani podjetij in ustanov predstavljene številne dobre prakse, rešitve in izkušnje naslavljanja trajnostne mobilnosti v podjetjih.

Lokacija: Hiša EU, Dunajska cesta 20, Ljubljana, od 10. do 12. ure

Prijave: tukaj, do zapolnitve mest.PRETEKLA IZOBRAŽEVANJA SI LAHKO OGLEDATE NA SPLETU!

1. webinar: Uvajanje in upravljanje trajnostne mobilnosti v podjetjih (11. 10. 2023)

Podjetja in druge ustanove so pomemben deležnik pri načrtovanju in upravljanju učinkovitega mestnega prometa, kakor tudi pri spodbujanju trajnostne mobilnosti. Uvodno predavanje obravnava orodja, ki učinkovito in uspešno naslavljajo mobilnost v podjetjih in ustanovah, hkrati pa spodbujajo kolesarjenje, uporabo javnega prevoza ter racionalnejšo rabo avtomobila, kar prinaša tudi precejšnje prihranke. V sklopu predavanja bo podrobno predstavljen mobilnostni načrt za ustanove kot strateški dokument za obravnavo stanja, vzpostavitev vizije in nabor ukrepov trajnostne mobilnosti z namenom spreminjanja potovalnih navad zaposlenih.

Predavatelji: Klemen Gostič, Regionalna razvojna agencija Ljubljanske urbane regije; Rok Vodopivec, Ljubljanski urbanistični zavod; dr. Aidan Cerar, IPoP – Inštitut za politike prostora. Posnetek webinarja si lahko ogledate na kanalu Youtube.


2. webinar: Upravljanje parkiranja in optimizirana raba avtomobila (25. 10. 2023)

Zaradi pogostega primanjkljaja parkirnih mest v primerjavi s številom avtomobilov predstavlja upravljanje parkiranja oziroma parkirišč enega izmed ključnih ukrepov za spreminjanje potovalnih navad zaposlenih. Poleg spodbujanja trajnostne rabe osebnega avtomobila, lahko podjetja z ukrepi na področju upravljanja parkiranja naslavljajo zmanjšanje stroškov vzdrževanja parkirišč, objekta in okolice. Na predavanju bodo predstavljeni raznoliki ukrepi vezani na upravljanje parkiranja oziroma parkirišč, celovito naslavljanje optimizirane rabe avtomobila ter inovativne rešitve na področju trajnostne mobilnosti zaposlenih.

Predavatelja: Urban Jeriha, IPoP – Inštitut za politike prostora; Lea Rikato Ružič, PNZ d.o.o. Posnetek webinarja si lahko ogledate na kanalu Youtube.


3. webinar: Upravljanje mobilnosti podjetij: koristi za zaposlene, okolje in poslovanje (8. 11. 2023)

Trajnostna mobilnost podjetjem in zaposlenim omogoča bolj učinkovito izkoriščanje delovnega časa, zmanjševanje stroškov in obremenitve okolja. Podjetja lahko s sprejetjem politik trajnostne mobilnosti bistveno zmanjšajo emisije, optimizirajo prometne tokove ter izboljšajo življenje zaposlenih in prebivalcev mest. Na predavanju bodo predstavljeni različni načini in izzivi upravljanja mobilnosti podjetij, ki naslavljajo spodbujanje sprememb v kulturi podjetij ter koristih za zaposlene, okolje, poslovanje podjetij ter prehoda vsakega podjetja na ogljično nevtralnost.

Predavatelji: Ana Struna Bregar, CER Partnerstvo, Petra Kandus, svetovalka za trajnostni razvoj, Žiga Čebulj, svetovalec za trajnostni razvoj. Posnetek webinarja si lahko ogledate na kanalu Youtube.


4. webinar: Zdravstveni vidiki mobilnosti zaposlenih (22. 11. 2023)

S spodbujanjem aktivnega prihoda na delo in ozaveščanjem o škodljivosti sedečega življenjskega sloga lahko občutno pripomoremo k splošnemu zdravju zaposlenih. Aktivni prihodi na delo (hoja, kolesarjenje) manjšajo povprečno letno bolniško odsotnost in večajo splošno zadovoljstvo zaposlenih. Na predavanju bodo predstavljena trenutna spoznanja vpliva trajnostne mobilnosti na zdravje zaposlenih ter učinkoviti pristopi za spodbujanje zdravja v podjetjih in ustanovah.

Predavatelja: dr. Maja Simoneti, IPoP – Inštitut za politike prostora in dr. Davor Kontić, IJS – Institut “Jožef Stefan”. Posnetek webinarja si lahko ogledate na kanalu Youtube.


SPECIALIZIRANA USPOSABLJANJA ZA V PROJEKT NEPOSREDNO VKLJUČENA PODJETJA

Za Univerzitetni klinični center Ljubljana, območje BTC, IKEA Slovenija d.o.o., Studio Moderna d.o.o. in Krajinski park Ljubljansko barje kot organizacije, ki so vključene v projekt, so že bila izvedena specializirana usposabljanja, na katerih se vodstvo poglobljeno seznani s prednostmi upravljanja mobilnosti zaposlenih ter z možnostmi, ki so na voljo, obenem pa se krepi ozaveščenost zaposlenih kot uporabnikov ukrepov trajnostne mobilnosti. Izobraževanje predstavlja pomembno podporo vpeljavi ukrepov, predvidenih v mobilnostnem načrtu. Poleg skupnega dela po izvedbi usposabljanja imajo predstavniki podjetij možnost tudi individualnih svetovanj.