V okviru projekta SmartMOVE je veliko pozornosti namenjeno ozaveščanju in izobraževanju delodajalcev in zaposlenih o pomenu trajnostne mobilnosti tako zanje kot za lokalno skupnost. Združenje delodajalcev Slovenije g.i.z. v sodelovanju z izkušenim norveškim partnerjem, Raziskovalnim inštitutom Nordland, razvija usposabljanja na temo trajnostne mobilnosti za podjetja. Glavni namen je na interaktiven in oseben način omogočiti udeležencem, da prepoznajo negativne učinke, ki so plod izbire oblike prevoza na delo, na primer z vpeljevanjem primerov merjenja osebnega mobilnostnega ogljičnega odtisa.

Za Univerzitetni klinični center Ljubljana, območje BTC, IKEA Slovenija d.o.o., Studio Moderna d.o.o. in Krajinski park Ljubljansko barje kot organizacije, ki so vključene v projekt, bodo izvedena specializirana usposabljanja. Vodstvo se bo poglobljeno seznanilo s prednostmi upravljanja mobilnosti zaposlenih ter z možnostmi, ki so na voljo, obenem pa se bo krepila ozaveščenost zaposlenih kot uporabnikov ukrepov trajnostne mobilnosti. Izobraževanje predstavlja pomembno podporo vpeljavi ukrepov, predvidenih v mobilnostnem načrtu. Poleg skupnega dela bo po izvedbi usposabljanja ZDS nudil možnost individualnih svetovanj predstavnikom podjetij.

Poleg specializiranih usposabljanj bodo pripravljena in izvedena tudi brezplačna izobraževanja za širši krog podjetij, ki bodo izkazala interes. Pospremljena bodo s primeri dobrih praks v Sloveniji in v tujini. Za promocijo uporabe alternativnih oblik prevoza osebnemu avtomobilu in spodbujanje spreminjanja mobilnostnih navad v podjetjih bodo tako izobraževanja kot zbirka dobrih praks objavljena v digitalni pretočni obliki, popestrilo pa jo bo več promocijsko-izobraževalnih videov, ki jih bodo v sodelovanju z vodilnim partnerjem RRA LUR pripravili na IPoP – Inštitutu za politike prostora.

Interes za izvedbo brezplačnega izobraževanja za vaše podjetje nam sporočite na info@rralur.si.